08. september 2022

Ny organisering av Team Ruud

Siden Ruuds manager, Venke Aure, og Team Ruud bestemte seg for å gå hver sin vei i sommer, har teamet kommet frem til en ny organisering av managementet bak Casper Ruud.

Tina Falster skal nå fremover være kontaktpunkt inn mot teamet, for eksterne og interne forespørsler og behov. Tina Falster, som blant annet har 17 års erfaring som journalist fra TV 2, har fulgt Casper og teamet lenge og har, siden mars i år, bistått Team Ruud med presse og sosiale plattformer.

I tillegg skal managementet bestå av advokat Sølve Herdal som er advokat i Arena Advokat AS, og som har ivaretatt norske idrettsutøveres interesser på den lokale og internasjonale arena i nærmere 20 år.

Sølve Herdal har allerede jobbet med Team Ruud i 5-6 år, og vil nå også være en del av managementet med særlig fokus på sponsoravtaler mv. Herdal vil fremover være den som skal ivareta formelle sider ved eksisterende, samt inngåelse av nye sponsoravtaler, mens Falster vil følge opp praktiske forhold ved løpende sponsoravtaler og gjøremål tilknyttet disse, herunder planlagte arrangementer, samt øvrige praktiske forhold.

Falster og Herdal vil jobbe tett sammen og inn mot teamet i alle forhold.